Nacke
 Nacke, Charlotte SOPHIE ( 1717 - 1787 )  «No.13851»
Nadolny
 Nadolny, Martha ( - )  «No.13852»
Nagel
 Nagel, Anna ( 1711 - 1750 )  «No.13853»
Narjes
 Narjes, Anton Heinrich Wilhelm ( 1877 - )  «No.13854»
 Narjes, Christoph ( - 1886 )  «No.13855»
 Narjes, Dorothee Christine Magdalene ( - )  «No.13856»
 Narjes, Heinrich Diedrich Albrecht ( 1845 - )  «No.13857»
 Narjes, Heinrich Diedrich Christoph ( 1850 - )  «No.13858»
 Narjes, Heinrich Friedrich Hermann ( - )  «No.13859»
 Narjes, Heinrich Wilhelm Friedrich ( 1874 - )  «No.13860»
 Narjes, Hinrich Friedrich Wilhelm ( 1873 - 1874 )  «No.13861»
 Narjes, Maria Sophia Wilhelmina ( 1871 - 1873 )  «No.13862»
 Narjes, Peter ( 1768 - 1832 )  «No.13863»
Neander
 Neander, Daniel Theodor ( 1833 - )  «No.13864»
 Neander, Georg Heinrich Wilhelm ( 1830 - )  «No.13865»
 Neander, Heinrich Vincent Friedrich ( - )  «No.13866»
 Neander, Johanne Catharine Louise ( 1824 - )  «No.13867»
 Neander, Marianne Amalie ( 1827 - 1894 )  «No.13868»
Neddenriep
 Neddenriep, Anna Marie Dorothee ( 1852 - )  «No.13869»
 Neddenriep, Catharine Marie ( 1777 - )  «No.13870»
 Neddenriep, Maria Sophie ( 1856 - 1896 )  «No.13871»
Nehring
 Nehring, Heinrich ( 1800 - 1863 )  «No.13872»
 Nehring, Maria ( 1844 - 1907 )  «No.13873»
Nettelroth
 Nettelroth, Friedrich ( - )  «No.13874»
 Nettelroth, Heinrich August Wilhelm Friedrich ( 1848 - 1936 )  «No.13875»
Neudeck
 Neudeck, Caroline Friederike ( - 1891 )  «No.13876»
Neuhaus
 Neuhaus, Cord Heinrich ( 1841 - 1895 )  «No.13877»
 Neuhaus, HEINRICH Friedrich Georg Wilhelm Hermann ( 1870 - 1947 )  «No.13878»
Nichtewitz
 Nichtewitz, Dorothea Henriette ( - 1885 )  «No.13879»
Niedergang
 Niedergang, Maria Theresia ( - 1882 )  «No.13880»
Niemeier
 Niemeier, Richard ( 1885 - 1959 )  «No.13881»
Niemeyer
 Niemeyer, Anna Marie ( 1894 - 1895 )  «No.13882»
 Niemeyer, August Christoph ( 1896 - )  «No.13883»
 Niemeyer, Auguste ( 1899 - )  «No.13884»
 Niemeyer, Catharine Marie ( - )  «No.13885»
 Niemeyer, Cord Heinrich Friedrich ( 1838 - 1902 )  «No.13886»
 Niemeyer, Erna Emma ( 1907 - 1908 )  «No.13887»
 Niemeyer, Ernst Wilhelm ( 1909 - )  «No.13888»
 Niemeyer, Friedrich ( - )  «No.13889»
 Niemeyer, Georg Heinrich Christoph ( 1836 - 1901 )  «No.13890»
 Niemeyer, Georg Heinrich Friedrich ( 1856 - )  «No.13891»
 Niemeyer, Hans Casten ( - 1824 )  «No.13892»
 Niemeyer, Heinrich CHRISTOPH Friedrich ( 1869 - 1940 )  «No.13893»
 Niemeyer, Heinrich Christoph Wilhelm ( 1850 - 1919 )  «No.13894»
 Niemeyer, Heinrich Dietrich Friedrich Hermann ( 1873 - )  «No.13895»
 Niemeyer, Heinrich Friedrich Wilhelm ( 1829 - )  «No.13896»
 Niemeyer, Heinrich Friedrich WILHELM ( 1882 - 1958 )  «No.13897»
 Niemeyer, Heinrich Jacob ( 1831 - 1860 )  «No.13898»
 Niemeyer, Ida ( 1901 - )  «No.13899»
 Niemeyer, Ilse Dorothea ( - )  «No.13900»
 Niemeyer, Johann HEINRICH ( 1806 - )  «No.13901»
 Niemeyer, Katharina Marie Engel ( 1867 - 1937 )  «No.13902»
 Niemeyer, MARIE Sophie Dorothea ( 1871 - 1955 )  «No.13903»
 Niemeyer, Martha ( 1903 - )  «No.13904»
 Niemeyer, Sophia Catharina Mina ( 1879 - )  «No.13905»
 Niemeyer, Walter ( 1927 - 1973 )  «No.13906»
 Niemeyer, Wilhelm Heinrich Friedrich ( 1885 - 1886 )  «No.13907»
Nienaber
 Nienaber, Johann Friedrich ( 1788 - 1837 )  «No.13908»
NN
 NN, Adelheid Anna ( 1732 - 1777 )  «No.13909»
 NN, Amanda K. ( 1882 - )  «No.13910»
 NN, Ann ( - )  «No.13912»
 NN, Ann ( 1664 - 1726 )  «No.13911»
 NN, Ann Magdalene ( 1688 - 1733 )  «No.13913»
 NN, Anna ( - )  «No.13936» «No.13937» «No.13938»
 NN, Anna ( - 1775 )  «No.13935»
 NN, Anna ( 1630 - 1696 )  «No.13914»
 NN, Anna ( 1632 - 1694 )  «No.13915»
 NN, Anna ( 1637 - 1723 )  «No.13916»
 NN, Anna ( 1644 - 1699 )  «No.13917»
 NN, Anna ( 1653 - 1696 )  «No.13918»
 NN, Anna ( 1656 - 1707 )  «No.13919»
 NN, Anna ( 1660 - 1693 )  «No.13921»
 NN, Anna ( 1660 - 1725 )  «No.13920»
 NN, Anna ( 1662 - 1752 )  «No.13922»
 NN, Anna ( 1663 - 1727 )  «No.13923»
 NN, Anna ( 1666 - 1705 )  «No.13925»
 NN, Anna ( 1666 - 1720 )  «No.13924»
 NN, Anna ( 1670 - 1756 )  «No.13926»
 NN, Anna ( 1676 - 1718 )  «No.13927»
 NN, Anna ( 1677 - 1709 )  «No.13928»
 NN, Anna ( 1682 - 1710 )  «No.13929»
 NN, Anna ( 1682 - 1752 )  «No.13930»
 NN, Anna ( 1683 - 1754 )  «No.13931»
 NN, Anna ( 1684 - 1749 )  «No.13932»
 NN, Anna ( 1687 - 1749 )  «No.13933»
 NN, Anna ( 1693 - 1761 )  «No.13934»
 NN, Anna Catharina ( - )  «No.13941»
 NN, Anna Catharina ( 1608 - 1657 )  «No.13939»
 NN, Anna Catharina ( 1701 - 1763 )  «No.13940»
 NN, Anna Catharina Magdalena ( 1681 - 1752 )  «No.13942»
 NN, Anna Catharina Margaretha ( 1732 - 1808 )  «No.13943»
 NN, ANNA Clara ( 1696 - )  «No.13944»
 NN, Anna Elisabeth ( 1695 - 1764 )  «No.13945»
 NN, Anna Ilse ( - )  «No.13946»
 NN, Anna Margareta ( 1690 - 1759 )  «No.13947»
 NN, Anna Margaretha ( 1686 - 1744 )  «No.13948»
 NN, Anna Margarethe ( - )  «No.13949»
 NN, Anna Maria ( - 1774 )  «No.13950»
 NN, Anne ( 1686 - 1734 )  «No.13951»
 NN, Anne ( 1701 - 1760 )  «No.13952»
 NN, Anne ( 1702 - 1774 )  «No.13953»
 NN, Anne ( 1717 - 1784 )  «No.13954»
 NN, Anne Catharine ( 1662 - 1748 )  «No.13955»
 NN, Anne Catharine ( 1664 - 1760 )  «No.13956»
 NN, Anne Catharine ( 1684 - 1752 )  «No.13957»
 NN, Anne Catharine ( 1687 - 1738 )  «No.13958»
 NN, Anne Catharine ( 1690 - 1759 )  «No.13959»
 NN, Anne Catharine ( 1697 - 1738 )  «No.13960»
 NN, Anne Gerdruth ( 1731 - 1809 )  «No.13961»
 NN, Anne Margarete ( 1686 - 1733 )  «No.13962»
 NN, Anne Margarethe ( 1671 - 1747 )  «No.13963»
 NN, Anne Margarethe ( 1685 - 1734 )  «No.13964»
 NN, Anne Margarethe ( 1700 - 1737 )  «No.13965»
 NN, Anne Margreth ( 1693 - 1732 )  «No.13966»
 NN, Anne Mette ( - )  «No.13968» «No.13969»
 NN, Anne Mette ( 1692 - 1772 )  «No.13967»
 NN, Catharina ( - )  «No.13980» «No.13981» «No.13983»
 NN, Catharina ( - 1712 )  «No.13982»
 NN, Catharina ( 1624 - 1693 )  «No.13970»
 NN, Catharina ( 1625 - 1703 )  «No.13971»
 NN, Catharina ( 1653 - 1720 )  «No.13972»
 NN, Catharina ( 1654 - 1707 )  «No.13973»
 NN, Catharina ( 1680 - 1732 )  «No.13974»
 NN, Catharina ( 1682 - 1733 )  «No.13975»
 NN, Catharina ( 1685 - 1729 )  «No.13976»
 NN, Catharina ( 1692 - 1760 )  «No.13977»
 NN, Catharina ( 1693 - 1763 )  «No.13978»
 NN, Catharina ( 1716 - 1742 )  «No.13979»
 NN, Catharina Anna ( - )  «No.13984»
 NN, Catharina Ilse ( 1698 - 1755 )  «No.13985»
 NN, Catharina Margareta ( 1706 - 1737 )  «No.13986»
 NN, CATHARINA Margaretha ( 1685 - 1760 )  «No.13987»
 NN, Catharina Margaretha ( 1720 - 1780 )  «No.13988»
 NN, Catharina Margarethe ( 1676 - 1718 )  «No.13989»
 NN, Catharina Maria ( - )  «No.13991»
 NN, Catharina Maria ( 1660 - 1730 )  «No.13990»
 NN, Catharine ( - )  «No.13997»
 NN, Catharine ( 1653 - 1720 )  «No.13992»
 NN, Catharine ( 1671 - 1748 )  «No.13993»
 NN, Catharine ( 1673 - 1733 )  «No.13994»
 NN, Catharine ( 1676 - 1719 )  «No.13995»
 NN, Catharine ( 1685 - 1756 )  «No.13996»
 NN, CATHARINE Margarethe ( - 1750 )  «No.13999»
 NN, Catharine Margarethe ( 1696 - 1762 )  «No.13998»
 NN, Cathrine Anna ILSE ( 1681 - 1718 )  «No.14000»
 NN, Catrine ( - 1725 )  «No.14007»
 NN, Catrine ( 1649 - 1737 )  «No.14001»
 NN, Catrine ( 1664 - 1710 )  «No.14002»
 NN, Catrine ( 1670 - )  «No.14003»
 NN, Catrine ( 1671 - 1740 )  «No.14004»
 NN, Catrine ( 1687 - )  «No.14005»
 NN, Catrine ( 1690 - 1737 )  «No.14006»
 NN, Christine Antoinette Sophie ( 1727 - 1795 )  «No.14008»
 NN, Clara ( - )  «No.14011»
 NN, Clara ( - 1740 )  «No.14010»
 NN, Clara ( 1668 - )  «No.14009»
 NN, Clara Catharina ( - 1757 )  «No.14013»
 NN, Clara Catharina ( 1696 - 1770 )  «No.14012»
 NN, Dora ( 1887 - )  «No.14014»
 NN, Dorette ( - 1740 )  «No.14015»
 NN, Dorothea ( 1654 - 1732 )  «No.14016»
 NN, Eleonore Elisabeth ( - )  «No.14017»
 NN, Elisabeth ( 1667 - 1729 )  «No.14018»
 NN, Emerentia ( 1642 - 1688 )  «No.14019»
 NN, Emilie ( 1882 - 1962 )  «No.14020»
 NN, Emma ( 1882 - 1967 )  «No.14021»
 NN, Engel ( - )  «No.14029»
 NN, Engel ( 1647 - 1701 )  «No.14022»
 NN, Engel ( 1658 - 1730 )  «No.14023»
 NN, Engel ( 1665 - 1692 )  «No.14024»
 NN, Engel ( 1688 - 1730 )  «No.14025»
 NN, Engel ( 1697 - 1748 )  «No.14026»
 NN, Engel ( 1721 - 1785 )  «No.14027»
 NN, Engel ( 1841 - 1906 )  «No.14028»
 NN, Gerdraut Ilsa ( 1686 - 1724 )  «No.14030»
 NN, Gesche ( 1683 - 1751 )  «No.14031»
 NN, Gesche ( 1694 - 1755 )  «No.14032»
 NN, Hedewig ( 1705 - 1758 )  «No.14033»
 NN, Hedwig ( 1641 - 1721 )  «No.14034»
 NN, Ilsa ( - )  «No.14036»
 NN, Ilsa ( 1683 - 1724 )  «No.14035»
 NN, Ilsa MARIA ( 1707 - 1736 )  «No.14037»
 NN, Ilsabe ( 1661 - 1742 )  «No.14038»
 NN, Ilse ( - )  «No.14047» «No.14048»
 NN, Ilse ( 1666 - 1735 )  «No.14039»
 NN, Ilse ( 1668 - 1730 )  «No.14040»
 NN, Ilse ( 1670 - 1751 )  «No.14041»
 NN, Ilse ( 1676 - 1731 )  «No.14042»
 NN, Ilse ( 1680 - 1748 )  «No.14044»
 NN, Ilse ( 1680 - 1763 )  «No.14043»
 NN, Ilse ( 1686 - 1719 )  «No.14045»
 NN, Ilse ( 1701 - 1767 )  «No.14046»
 NN, Ilse Margarethe ( 1765 - 1830 )  «No.14049»
 NN, Katharina A. ( 1889 - 1983 )  «No.14050»
 NN, Lucia ( 1628 - 1706 )  «No.14051»
 NN, Magdalena ( 1624 - 1695 )  «No.14052»
 NN, Magdalena ( 1652 - 1693 )  «No.14053»
 NN, Magdalena ( 1695 - 1754 )  «No.14054»
 NN, Magdalena Elisabeth ( - )  «No.14055»
 NN, Magdalene ( - )  «No.14059» «No.14060»
 NN, Magdalene ( 1669 - 1754 )  «No.14056»
 NN, Magdalene ( 1671 - 1730 )  «No.14057»
 NN, Magdalene ( 1693 - 1739 )  «No.14058»
 NN, Magdalene Ursula ( 1691 - 1758 )  «No.14061»
 NN, Margarete ( 1667 - 1740 )  «No.14062»
 NN, Margarete ( 1678 - 1743 )  «No.14063»
 NN, Margarete Anne ( 1711 - 1742 )  «No.14064»
 NN, Margarete Ilse ( 1673 - 1730 )  «No.14065»
 NN, Margareth ( - )  «No.14066»
 NN, Margaretha ( - )  «No.14075» «No.14076» «No.14077»
 NN, Margaretha ( 1631 - 1701 )  «No.14067»
 NN, Margaretha ( 1655 - 1704 )  «No.14068»
 NN, Margaretha ( 1658 - 1688 )  «No.14069»
 NN, Margaretha ( 1671 - 1736 )  «No.14070»
 NN, Margaretha ( 1674 - 1723 )  «No.14072»
 NN, Margaretha ( 1674 - 1746 )  «No.14071»
 NN, Margaretha ( 1688 - 1752 )  «No.14073»
 NN, Margaretha ( 1695 - 1733 )  «No.14074»
 NN, Margaretha Anne ( 1701 - 1749 )  «No.14078»
 NN, Margaretha Elisabeth ( 1660 - 1697 )  «No.14079»
 NN, Margarethe "Maggie" ( 1858 - 1914 )  «No.14094»
 NN, Margarethe ( - )  «No.14089» «No.14091» «No.14092» «No.14093»
 NN, Margarethe ( - 1693 )  «No.14090»
 NN, Margarethe ( 1646 - 1719 )  «No.14080»
 NN, Margarethe ( 1660 - 1722 )  «No.14081»
 NN, Margarethe ( 1662 - 1737 )  «No.14082»
 NN, Margarethe ( 1674 - 1707 )  «No.14083»
 NN, Margarethe ( 1677 - 1758 )  «No.14084»
 NN, Margarethe ( 1678 - 1708 )  «No.14085»
 NN, Margarethe ( 1683 - 1740 )  «No.14086»
 NN, Margarethe ( 1685 - 1751 )  «No.14087»
 NN, Margarethe ( 1701 - 1758 )  «No.14088»
 NN, Margarethe Anne ( - )  «No.14095»
 NN, Margarethe Elisabeth ( 1687 - 1738 )  «No.14096»
 NN, Margarethe Sophie ( 1677 - 1708 )  «No.14097»
 NN, Maria ( - )  «No.14105» «No.14106»
 NN, Maria ( 1580 - 1631 )  «No.14098»
 NN, Maria ( 1605 - 1701 )  «No.14099»
 NN, Maria ( 1617 - 1693 )  «No.14100»
 NN, Maria ( 1632 - 1694 )  «No.14101»
 NN, Maria ( 1663 - 1740 )  «No.14102»
 NN, Maria ( 1666 - 1715 )  «No.14103»
 NN, Maria ( 1729 - 1773 )  «No.14104»
 NN, Maria Ilse ( 1706 - 1764 )  «No.14107»
 NN, Marie ( - )  «No.14111»
 NN, Marie ( 1623 - 1709 )  «No.14108»
 NN, Marie ( 1629 - 1709 )  «No.14109»
 NN, Marie ( 1688 - 1742 )  «No.14110»
 NN, Marie I. ( - )  «No.14112»
 NN, Marie II. ( 1675 - 1711 )  «No.14113»
 NN, Marje ( - )  «No.14121» «No.14122» «No.14123» «No.14124»
 NN, Marje ( 1618 - 1704 )  «No.14114»
 NN, Marje ( 1653 - 1739 )  «No.14115»
 NN, Marje ( 1659 - 1746 )  «No.14116»
 NN, Marje ( 1680 - 1744 )  «No.14117»
 NN, Marje ( 1686 - 1752 )  «No.14118»
 NN, Marje ( 1696 - 1762 )  «No.14119»
 NN, Marje ( 1701 - 1761 )  «No.14120»
 NN, Mary ( 1876 - 1940 )  «No.14125»
 NN, Mette ( - 1704 )  «No.14129»
 NN, Mette ( 1583 - 1631 )  «No.14126»
 NN, Mette ( 1621 - 1718 )  «No.14127»
 NN, Mette ( 1678 - 1743 )  «No.14128»
 NN, Mette Aalheit ( 1727 - 1766 )  «No.14130»
 NN, Mette Ilse ( 1690 - 1760 )  «No.14131»
 NN, MetteAnna Maria Mette ( 1685 - 1728 )  «No.14132»
 NN, Metten ( 1675 - 1750 )  «No.14133»
 NN, Minnie ( 1878 - )  «No.14134»
 NN, NN ( - )  «No.14136» «No.14137» «No.14138» «No.14139» «No.14140» «No.14141» «No.14142» «No.14143» «No.14144» «No.14145» «No.14146» «No.14147» «No.14148» «No.14149» «No.14150» «No.14151» «No.14152» «No.14153» «No.14154» «No.14155» «No.14156» «No.14157» «No.14158» «No.14159» «No.14160» «No.14161» «No.14162» «No.14163» «No.14164» «No.14165» «No.14166» «No.14167» «No.14168» «No.14169» «No.14170» «No.14171» «No.14172» «No.14173» «No.14174» «No.14175» «No.14176» «No.14177» «No.14178»
 NN, NN ( 1658 - 1728 )  «No.14135»
 NN, Prinzlaw ( - )  «No.14179»
 NN, Pümmel ( 1671 - 1757 )  «No.14180»
 NN, Rebekka ( 1674 - 1758 )  «No.14181»
 NN, Rencken ( - 1901 )  «No.14182»
 NN, Schröder ( - 1812 )  «No.14183»
 NN, Sophia ( - )  «No.14185»
 NN, Sophia ( 1651 - 1734 )  «No.14184»
 NN, Theresa ( 1840 - )  «No.14186»
Nobmann
 Nobmann, Marie Margaretha ( 1831 - 1918 )  «No.14187»
Nölting
 Nölting, Catharina Maria ( 1852 - )  «No.14188»
Nomann
 Nomann, Ilse Magdalena ( - )  «No.14189»
Norden
 Norden, Anna ( 1653 - 1723 )  «No.14190»
 Norden, Anna Catharina Elisabeth ( 1857 - 1860 )  «No.14191»
 Norden, ANNA Hanna Marie ( 1909 - )  «No.14192»
 Norden, Anna Margaretha Elisabeth ( 1843 - 1885 )  «No.14193»
 Norden, Anna Maria Sophia ( 1855 - )  «No.14194»
 Norden, Anna Sophia Maria ( 1866 - )  «No.14195»
 Norden, Catharina Elisabeth ( - 1880 )  «No.14197»
 Norden, Catharina Elisabeth ( 1820 - )  «No.14196»
 Norden, Catharina Margaretha Elisabeth ( - 1872 )  «No.14198»
 Norden, Catharina Sophia ( 1814 - )  «No.14199»
 Norden, Clara Margarethe ( 1763 - 1837 )  «No.14200»
 Norden, Diedrich Hinrich ( - )  «No.14201»
 Norden, EMMA Wilhelmine ( 1882 - 1944 )  «No.14202»
 Norden, Friedrich ( 1856 - 1856 )  «No.14203»
 Norden, Harm Hinrich ( 1792 - 1845 )  «No.14204»
 Norden, HERMANN Christian ( 1775 - )  «No.14205»
 Norden, Hermann Friedrich ( 1863 - 1863 )  «No.14206»
 Norden, Hinrich Diedrich ( 1864 - 1865 )  «No.14207»
 Norden, Johann Christopher ( - )  «No.14208»
 Norden, Johann Friedrich ( - )  «No.14211»
 Norden, Johann Friedrich ( 1816 - 1880 )  «No.14209»
 Norden, Johann Friedrich ( 1837 - )  «No.14210»
 Norden, Johann Heinrich ( 1852 - 1854 )  «No.14212»
 Norden, Johann Hermann ( - )  «No.14213»
 Norden, Johann Hinrich ( - )  «No.14216»
 Norden, Johann Hinrich ( 1730 - 1790 )  «No.14214»
 Norden, Johann Hinrich ( 1861 - )  «No.14215»
 Norden, Lüder Friedrich Hermann ( 1780 - )  «No.14217»
 Norden, Margaretha Anna ( 1699 - 1764 )  «No.14218»
 Norden, Margarethe Elisabeth ( - )  «No.14219»
 Norden, totgeboren ( 1856 - 1856 )  «No.14220»
 Norden, ungetauft ( 1869 - 1869 )  «No.14221»
 Norden, Viedt ( - )  «No.14222»
Nordmeyer
 Nordmeyer, Carl Hinrich Christopher ( 1770 - 1827 )  «No.14223»
 Nordmeyer, Elisabeth Regine CHRISTINE ( 1805 - 1869 )  «No.14224»
Norvell
 Norvell, Ralph Thomas ( 1886 - 1962 )  «No.14225»
 Norvell, Roy Bryan ( 1895 - 1964 )  «No.14226»
Nottorf
 Nottorf, Anna Catharina ( 1779 - 1798 )  «No.14227»
 Nottorf, Anna Dorothea Sophie ( 1852 - )  «No.14228»
 Nottorf, Anna Ilse ( 1756 - 1807 )  «No.14229»
 Nottorf, Anna Magdalena ( 1728 - 1765 )  «No.14230»
 Nottorf, Anna Magdalena ( 1769 - 1788 )  «No.14231»
 Nottorf, Anna Margarethe ( 1783 - 1827 )  «No.14232»
 Nottorf, Anna Maria Catharina ( 1862 - )  «No.14233»
 Nottorf, Anne Magdalene ( 1809 - 1872 )  «No.14234»
 Nottorf, Catharina Engel ( 1774 - 1848 )  «No.14235»
 Nottorf, Conrad ( - 1814 )  «No.14236»
 Nottorf, Diedrich Albrecht ( 1814 - 1888 )  «No.14237»
 Nottorf, Hans ( 1743 - 1814 )  «No.14238»
 Nottorf, Hans Heinrich Albrecht ( 1816 - 1883 )  «No.14239»
 Nottorf, Hans Henrich ( - )  «No.14240»
 Nottorf, Hans Jürgen ( - )  «No.14241»
 Nottorf, Hans Jürgen Christoph ( 1815 - 1864 )  «No.14242»
 Nottorf, Henrich ( 1751 - 1821 )  «No.14243»
 Nottorf, Hinrich ( 1686 - 1747 )  «No.14244»
 Nottorf, Hinrich ( 1725 - 1772 )  «No.14245»
 Nottorf, Hinrich Friedrich ( 1856 - )  «No.14246»
 Nottorf, Johann Diedrich ( 1850 - 1926 )  «No.14247»
 Nottorf, Johann Friedrich ( 1774 - 1857 )  «No.14248»
 Nottorf, Marie Sophie Margarethe ( 1848 - )  «No.14249»
 Nottorf, Peter ( 1740 - 1806 )  «No.14250»
Nunn
 Nunn, Leroy ( 1828 - 1912 )  «No.14251»
 Nunn, Mary Belle ( 1867 - 1882 )  «No.14252»